0212 6608098 - 0212 6608099

AĞRI KESİCİ KULLANIM İLKELERİ

26.9.2017
Ağrı Kesici Kullanım İlkeleri

AĞRI KESİCİLERİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ?

Dünya sağlık örgütünün ağrı kesicilerin kullanımı ile ilgili önerileri:

1- Ağrı kesici kullanımında öncelikli olarak tercih edilmesi gereken yol ağız yoludur.

Ağızdan ilaç kullanmak en ağrısız ve zahmetsiz yoldur. Oysa özellikle bizim toplumumuzda ağız yolundan kullanılan ilaçlar küçümsenmekte ve halk arasında kısaca “iğne” olarak tabir edilen kas içi ya da damar içi ilaçların daha etkili olduğu inancı yer almaktadır. Bu nedenle yanlış bir inanış olarak “iğne yazan doktor iyi doktordur” kanaati yaygındır. Bugün ağızdan kullanılan pek çok ağrı kesici kas içi ya da damar içi kullanılan ilaçlardan çok daha etkilidir. Ayrıca , kalçadan iğne şeklinde yapılan uygulamalarda siyatik sinir hasarı gelişme riski de vardır. Ağız yolu dışındaki ilaç uygulama yolları ise yutma zorluğu, kusma gibi ağızdan ilaç alımını engelleyen durumlar varsa kullanılır.

2- Ağrı kesicilerin sadece ağrı olduğunda rasgele alınması doğru değildir.

Özellikle kronik ağrısı olan hastalarda şikayetlerin olduğu dönemde düzenli olarak doktorun önerdiği doz ve süre boyunca kullanılması önerilmektedir.

3-Ağrı kesicinin dozu hekim tarafından her hastaya özgü bir şekilde düzenlenmelidir.

Örneğin, böbrek yetmezliği olan birinde ya da yaşlı hastalarda daha düşük doz tercih edilmelidir.

4- Analjezik ilaçlar ağrı başlamadan önce ve düzenli aralıklarla alınmalıdır.

Ağrı kesici ilacın kandaki düzeyini korumak için ilacın vücutta kalma süresine göre doz ayarlaması ve alınma sıklığı düzenlenmelidir.

5- Basamak tedavisi şeklinde uygulama yapılmalıdır.

Öncelikle basit ağrı kesicilerden başlanıp, yeterli gelmezse daha güçlü olanlara geçilmelidir. Aspirin benzeri ağrı kesiciler, bunlar yeterli gelmezse kas gevşetici, depresyon ilaçları kullanılır. Bunlar da ağrıyı geçirmezse morfin ve benzeri ilaçlara geçilir.

Makaleler Sayfası